top of page

ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési Feltételek szerint az üzemeltető, szolgáltató Tábikné Katona Mária - Maya Sun Garden Vendégház) továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Szolgáltató adatai:

Tábikné Katona Mária  -  Maya Sun Garden Vendégház 

8654 Ságvár Dózsa György utca 44. 

Adószám: 59677365-1-34

NTAK: MA22053214

Bankszámlaszám: 12086005-00301463-00100000

Szolgáltató elérhetőségei:

Kapcsolattartó: Tábik László

Telefon: +36 20 99 36 427

              + 32 20 35 03 204

E-mail: mayasungarden@gmail.com

Szerződő felek:

Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (a szálláshely honlapja: mayasungarden.hu) keresztül, illetve a Szolgáltatónál az e-mail-címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 

 1. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

 2. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

 3. Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2022.12.10-től határozatlan ideig hatályos.

 

4. Szerződéses fogalmak

Vásárló/Vendég: 

A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató:

A jelen ÁSZF feltételei szerint, Maya Sun Garden, továbbiakban Szolgáltató.

Szolgáltatás:

Szálláshely-szolgáltatás.

Árajánlat:

A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata.

Foglalás:

A Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 50%-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés:

A foglalásban meghatározott 50% megfizetése a Foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás az 50% megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek:

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

 

5. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást

 1. A Vendégház az adott időpontban csak egyben foglalható, maximum 6 fő részére és minimum 2 éjszakára.

 2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, a Vendégek mint Szerződő felek, a vendégház hálószobáit, nappali-étkező helyiségét, valamint udvarát, Jakuzzit kültéri sütő -főző berendezéseit kerti bútorokkal berendezett teraszát és a parkolóját szállás céljából, saját felelősségre veszik igénybe.

 3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban, valamint az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyakért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. A házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli a Vendégeket.

 4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

 6. Ajánlatkérés, illetve foglalás menete

 1. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 50%-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a Szolgáltató nem téríti vissza a Vendég részére.

 2. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató által szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

 3. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

 4. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

 5. A vendégház a meghirdetett árait, kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

 6. A helyi Idegenforgalmi adó mértéke  vendégenként és éjszakánként 350 Ft, mely a szállás díjon felül fizetendő. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettsége a 18 éven felüliekre vonatkozik.

 7. A szállásszolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

 8. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 9. A szállásszolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

 7. A Szolgáltatás módosítása, törlése

 1. Árajánlat: A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az ár ajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 24 órás türelmi idő után törlésre kerül.

 2. Foglalás: Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 50% megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodása szükséges.

 3. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében az érkezést megelőző 15. napig van lehetőség.

 4. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

 8. Igénybevétel feltételei

 1. A Vendég a szállást az igénybevétel napján 15:00-20:00 óráig történő bejelentkezéssel (check-in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00-ig.

 2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A Vendégház elfoglalásával a Vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét.

 3. A Vendégházban az ott tartózkodás idején keletkezett sérülésekért, a Vendég által behozott, vagy ott hagyott értékekért a szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a Vendégre terheli.

 4. A szálláshelyre higiéniai okokból háziállatok nem hozhatók.  

 5. Az okozott sérülésekért, károkért a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

 6. A házban tilos a dohányzás.

 7. A vendégeknek be kell tartani a vonatkozó csendrendelet előírásait, miszerint este 23:00 óra után a kertben és a házban ne hangoskodjanak.

 8. Tűzgyújtási tilalom, valamint nagy szél ideje alatt TILOS a tűzrakás!

 9. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése

A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég:

 • nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet,

 • drog befolyása alatt áll,

 • elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében,

 • a feleken kívül álló okok, úgynevezett vis maior (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány bekövetkezése) esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

 10. A Vendég jogai

 1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körébe tartozó rendeltetésszerű használatára.

 2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.

 3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén felkeresni a Szolgáltatót telefonon, illetve írásban a mayasungarden@gmail.com címen  a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

 4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

 11. A Vendég kötelezettségei

 1. A Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

 2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.

 3. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

 4. Vendég köteles az általa vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a Szolgáltatónak megtéríteni.

 5. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért és az azokból adódó károkért Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

 12. A Szolgáltató jogai

 1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 50% szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási Feltétekben rögzítettek szerint.

 2. A Szolgáltatónak jogában áll a 9. pont (Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése) alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

 13. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

 1. A Szolgáltató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

 2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.

 3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.

 4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Vendég által saját maga okozott károkra, illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendégházban, valamit a kertben hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

 6. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, természeti csapás (vis maior) vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be.

 7. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

 8. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

 14. Foglalási és Lemondási Feltételek

 1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50%-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 2. Az 50% megfizetése történhet átutalással, valamint OTP, MKB és K&H SZÉP kártyás fizetéssel. Az utazás időpontja előtti napokban e-mail-en felvesszük a kapcsolatot a Vendégekkel, elküldünk minden fontos tudnivalót a kulcsátadással és a fennmaradó összeggel kapcsolatban. A szállásdíj fennmaradó része minden esetben legkésőbb a kulcsátadás előtt fizetendő. Lemondás esetén az utazás időpontja előtti 15. napig a foglalót visszatérítjük, 14 napon belüli lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni az előleget.

 3. Időpont változtatásra az utazás előtti 15. napig van lehetőség, szabad kapacitás függvényében.

 15. Adatvédelem

 1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

 3. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

 

Maya Sun Garden  •  +36 20 99 36 427  •  +36 20 35 03 204  •  mayasungarden@gmail.com

 

 

Utolsó frissítés időpontja: 2022.12.06.

bottom of page